Mgr. Lucie Čechová - ředitelka a jednatelka, lektorka NJ, garant a odborná lektorka didaktických seminářů

S němčinou jsem začala, když jsem ani pořádně nemluvila česky, a to díky rodičům, kteří mě přihlásili na kroužek němčiny... a už se to vezlo. Spousta skvělých lidí ovlivnilo mou cestu za poznáním němčiny, německé kultury a stylů "jak cizí jazyk vyučovat". Proto jsem se rozhodla založit nejprve jazykovou školu Contexta (2015), ale poté i společnost Contexta s.r.o. - školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum (2018), která cílí na pedagogy, jejich vzdělávání, setkávání a motivaci.

"Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty." (Albert Einstein)

Studium, zaměření, ocenění

 • Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk
 • Český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • půlroční stáž na ZŠ Diesterweg Grundschule v Pirně (lektora českého jazyka jako cizího)
 • 2017: Aktivní účast (Poster sekce) na XVI. mezinárodní konferenci vyučujících německého jazyka (IDT 2017, Fribourg – Švýcarsko)
 • 2016: 1. místo v celorepublikové soutěži „Cena pro učitele NJ“
 • 2015: Modelová hodina výuky německého jazyka v rámci celosvětového kurzu pro učitele NJ v programu „Deutsch lehren lernen (DLL/Naučit se vyučovat němčinu)“
 • 2014: 1. místo v celorepublikové soutěži „Cena pro učitele NJ“
 • 2013: zvláštní ocenění rakouského ministerstva školství v celorepublikové soutěži „Cena pro učitele NJ“
 • 2006: 1. místo v mezinárodní soutěži „Němci a jejich východní sousedé“, téma práce: Kultura německých autorů v českých zemích
 • certifikovaná animátorka pro NJ a ČJ jako cizí jazyk (TANDEM Plzeň/Regensburg: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže)
 • certifikovaná zkoušející pro mezinárodně uznávané zkoušky (Fit in Deutsch A1, Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1)
 • příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám a maturitě
 • garant a lektorka odborných didaktických seminářů pro učitele cizích jazyků s akreditací MŠMT
 • spolupráce s nakladatelstvím Klett (odborné didaktické semináře pro učitele NJ)
 • tvorba didaktických materiálů a her do výuky cizích jazyků

Mgr. Kateřina Čechová - zástupkyně ředitelky, koordinátorka AJ a letního kurzu, lektorka AJ

I přes to, že jsem se rozhodla studovat na VŠ jiné obory, anglický jazyk je mým koníčkem, proto jsem složila zkoušku z didaktiky anglického jazyka. Žáci se během hodiny seznámí s anglickým jazykem, a to v podobě zábavné a hravé formy, scének, videí (učebnice nechte doma :-)). Díky malým skupinkám se více konverzuje a nic neunikne mé pozornosti. A můj cíl? Nebojte se angličtiny a pojďte mluvit"

Studium, zaměření

 • Společenské vědy a historie
 • Teaching Knowledge Test (Cambridge English Teaching Qualification)
 • Škola bez hranic (workshop – Inovativní metody ve výuce cizích jazyků)
 • seminář: Anglická gramatika hrou
 • seminář: Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně
 • seminář: Pronunciation and Phonology aneb Výslovnost je třeba pěstovat
 • seminář: Hry do páru a malých skupinek ve výuce cizích jazyků
 • seminář: Využití médií ve výuce NJ aneb Portály vhodné pro učitele nejen NJ
 • spolupráce s nakladatelstvím Klett (didaktická kontrola anglických učebnic pro ZŠ, odborné webináře k didaktice AJ)
 • vedení odborných seminářů (Hravé metody pro netradiční výuku dějepisu s možností využití cizího jazyka) – s akreditací MŠMT
 • příprava a realizace inovativních dějepisných workshopů pro děti ZŠ a studenty SŠ
 • tvorba didaktických materiálů a pracovních listů do výuky anglického jazyka

Bc. Hana Fiedlerová - koordinátorka metodického centra, lektorka NJ, IJ

Pro mě byla němčina láska na první pohled a jednoduché rozhodnutí při výběru mého oboru na VŠ. Během studií jsem strávila prozatím více než rok v zahraničí a přivezla si vedle krásných vzpomínek a zkušeností také nadšení do dalšího cizího jazyka – italštiny. Výuka obou těchto cizích jazyků pro mě znamená mnohem více než jen biflování nových slovíček. Se studenty se ráda podělím nejen o mé jazykové znalosti, řeknu jim například také, jak rozumět saské němčině a italským gestům.

Studium, zaměření

 • 2014-2018:  Německý jazyk a literatura/ Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání, Bc.
 • 2018 – do současnosti:  Učitelství německého jazyka pro SŠ, Mgr.
 • 2016:  ERASMUS, Studijní výjezd, 6 měsíců, Univerzita Lipsko (Německo)
 • 2017:  ERASMUS, Praktická stáž (Výuka německého jazyka na italské škole), 4 měsíce, San Pietro in Cariano (Verona, Itálie)
 • 2019:  ERASMUS, Praktická stáž, 3 měsíce, Univerzita Turín (Itálie)
 • Bakalářská práce: O vlivu italštiny jako mateřského jazyka na výuku německého jazyka, případová studie.
 • 2019:  Summer School: Italiano, arte e cultura, Certifikát Italština B2

Bc. Miloš Fejfárek - lektor AJ

Mám rád angličtinu a baví mě ji používat (někdy možná více než náš, nepochybně krásný český jazyk 🙂 ). Učím malé i velké, pokročilé i věčné začátečníky a vždy si hodiny užívám a hledám nové způsoby předávání informací. Být lektorem pro mě znamená radost, zodpovědnost, komunikaci a neustálý vývoj.

Studium, zaměření

 • Univerzita J. E. Purkyně – Fakulta sociálně ekonomická, obor Podniková ekonomika a management
 • Cambridge ESOL level 2 Certificate FCE
 • Hodnotitel písemné a ústní části státní maturity z AJ
 • Pedagogický kurz pro lektory ACZ Praha
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání NSK

Mgr. Markéta Egreši - lektorka AJ

Jsem velkou milovnicí všeho anglického a baví mě svým studentům předávat nejen formální vědomosti, ale i sdílet kulturní a historické reálie. Vždy bylo a bude mým cílem vést hodiny tak, aby byly zábavné, kvalitní a šité na míru. Ráda jazyk představuji v jeho každodennosti a praktičnosti a své studenty vždy motivuji k aktivní konverzaci.

Studium, zaměření

 • Univerzita J.E.Purkyně – Pedagogická fakulta, Specializace v pedagogice – AJ
 • Au-pair pobyty ve Velké Británii 
 • Učitelství 1. a 2. stupně, ZŠ Žalhostice
 • Vedení individuálních a skupinových lekcí
 • Příprava k maturitní zkoušce a jiným zkouškám v AJ
 • Překlady a korektury textů

Bc. Eliška Malá - lektorka FJ, AJ

Cizí jazyky mě vždy bavily, nejvíce si mě ale získaly francouzština s angličtinou. Už na gymnáziu jsem si z angličtiny udělala certifikát (přesto mě ale tento jazyk nepřestává překvapovat! 🙂 ) a francouzštinu jsem šla spolu z mateřštinou studovat. Díky dvousemestrálnímu studiu ve francouzském Nantes se má vášeň prohloubila. Toto nadšení bych tak chtěla sdílet s ostatními. Nebojte se a věřte, že francouzština opravdu není tak těžká, jak se říká! :-).

Studium, zaměření

 • Český jazyk a literatura a francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
 • Erasmus studijní pobyt, Université de Nantes (2 semestry)
 • Cambridge First Certificate in English

MgA. Kateřina Šípková - lektorka AJ

Jazyk a literatura jsou mojí celoživotní vášní. Stejně jako cestování a pohyb. Do svých hodin angličtiny se snažím vložit totéž, co do svých knížek: nadšení, píli a cit. Každá hodina s vámi je pro mě výzva a možnost růstu. Děkuji vám za to.

Studium, zaměření

 • Absolventka magisterského oboru tvůrčí psaní/redakční práce
 • 8letý pobyt v zahraničí (Irsko, Anglie)
 • překlady knih (B.Stoker, R.Zelazny, A.Pearson,…)
 • Teaching Knowledge Test (Cambridge English Teaching Qualification)
 • Certificate of Advanced English (CAE), Council of Europe level C1

Mgr. Naděžda Malecová - lektorka RJ

O své zkušenosti s tímto jazykem se ráda podělím a přiblížím jeho specifičnost zábavnou formou i Vám. S ruštinou se seznámíte při různých skupinových aktivitách (modelové situace, dialogy, hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby,...). Žáci/studenti se díky malým učebním skupinám dostanou více ke konverzaci, k tvoření vět a řešení běžných životních situací. Menší děti poznají ruský jazyk hravou formou.

Studium, zaměření

 • Učitelství 2. a 3. stupně, aprobace Ruský jazyk a Občanská výuka (UK, Praha)
 • Studium “ Učitel – školní metodik prevence“
 • Studium Speciální pedagogiky
 • půlroční stáž v Moskvě
 • příprava ke zkouškám z ruského jazyka a k maturitě
 • překlady a korektura textů

Eliška Přibíková - lektorka NJ

Němčinu se učím už od svých šesti let. Začínala jsem u Lucky a doma. Postupně jsem se dopracovala až k roku stráveném v Německu. Bydlela jsem a chodila do školy nedaleko Stuttgartu. Tato zkušenost mi dala mnohem více než jen jazykové dovednosti, a proto jsem ráda, že svoje zkušenosti a jazykové znalosti můžu prezentovat zábavnou formou i ve svých hodinách.

Studium, zaměření

 • 1. místo v mezinárodní soutěži „Němci a jejich sousedé na východě“ – práce na téma: Donauradweg – Baden-Württemberg aneb Čtyři kamarádi na kolech (desková hra)
 • 2. místo v krajském kole olympiády z německého jazyka
 • roční studijní pobyt Stuttgart (AFS)
 • Goethe-Zertifikat B1
 • vedoucí letních táborů
Close Menu