Jazykové zkoušky z cizích jazyků

V současné době připravujeme na zkoušky z německého, anglického a ruského jazyka. Zkoušky odpovídají úrovním Evropského referenčního rámce pro jazyky A1 – C2 a jsou mezinárodně uznávané. Více o úrovních ERRJ zde.  Příprava na mezinárodně uznávané zkoušky
 • aktuální materiály k přípravě na různé jazykové certifikáty
 • Contextou vytvořené online materiály k přípravě na různé jazykové certifikáty
 • individuální přístup
 • různé typy přípravných kurzů

Proč mít mezinárodně uznávanou zkoušku?

 • zkouška A1, A2 – možnost bodů u přijímacího řízení na střední školu
 • na mnohých školách odpadají rozdílové testy k zařazování do skupin
 • v případě složení zkoušky minimálně B1 je možné uznat profilovou část maturity (konečné slovo má vždy ředitel)
 • v případě studia na VŠ – prominutí písemné přijímací zkoušky (dle VŠ je požadována úroveň B1 nebo B2), na některých VŠ i prominutí ústní části zkoušky
 • v případě studia na VŠ – prominutí povinného předmětu – Cizí jazyk (obvykle se zakončuje zkouškou)
 • zaměstnavatelé v zahraničí požadují od cizinců zkoušku dokládající znalost na úrovni minimálně B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • jedno, zda budete cestovat či mít obchodní jednání, vždy se setkáte s těmi, jejichž jazyková úroveň bude horší nebo lepší než ta Vaše. Pokud budete mít individuální výuku, nikdy se nenaučíte strategie „jak jednat s někým, kdo je na tom hůř nebo líp“
 • ne všichni, ale mnozí z nás jsou rádi, když s někým mohou držet partu a vzájemně se při výuce podporovat a táhnout

Varianty přípravných kurzů a jejich ceny

Webové stránky spravuje spol. HN Consulting Brno s. r. o.

Close Menu